Politică de confidențialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Site-ul www.stickario.ro asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului la protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul European cunoscut sub denumirea de GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679

2. ”Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. Site-ul www.stickario.ro are acces la următoarele date ale utilizatorilor, o dată ce aceștia își dau acordul, bifând căsuța corespunzătoare consimțământului expres: nume, prenume, e-mail, telefon, adresă fizică și pozele încărcate pe site în cazul persoanelor fizice.

4. Aceste date personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site (ofertare, livrare, facturare și contractare), precum și în scop statistic sau de marketing.

Temeiul juridic al prelucrării datelor îl constituie crearea oportunității de ofertare și de încheiere a contractelor în domeniul de activitate al societății, în mediul online.

Societatea nu este autorizată să transmită terțelor persoane datele personale transmise la punctul 3 decât și în scopul menționat la punctul 4.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar pe perioada nelimitată doar în scop statistic/de marketing.

Utilizatorul are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia.

Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Utilizatorul/clientul are dreptul de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR. Utilizatorul/Clientul are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal). Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.

În orice moment, utilizatorul/clientul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creații de profiluri.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Cu privire la maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare/ilegale a datelor există posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere A.N.S.P.D.C.P. precum și de a introduce o cale de atac judiciară.

Responsabilul cu protecția datelor:

STICKER REV SRL 

CUI 48772870
Jud. Cluj,

Mun. Cluj-Napoca,

str. Str. Ploiesti 47-49
E-mail: stickerestickario@gmail.com
Tel.: +40 (754) 205 376

Atenție folosim cookie-uri! Continuând să navigați pe site-ul nostru, sunteți de acord cu folosirea acestora.
Datele și informațiile personale nu vor fi folosite pentru reclamă sau vândute, vor

 fi păstrate puțin timp și apoi vor fi șterse de pe server.
Dacă doriți ștergerea lor mai repede sau ștergerea contului, definitiv, vă rugăm să ne scrieți la stickerestickario@gmail.com
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (NUME) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: înregistrare site pentru comenzi.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a comanda. Refuzul dvs. determină refuzul procesării comenzilor.
Informațiile înregistrate nu vor fi divulgate altor operatori sau persoane fizice.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la stickerestickario@gmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile reprezintă fișiere temporare utilizate pentru a stoca date pe computer sau dispozitivul mobil de fiecare dată când accesați un website. Sunt folosite pe scară largă pentru a face website-urile sau anumite servicii ale acestora să funcționeze mai eficient. De asemenea, cookie-urile sunt utilizate pentru raportarea anumitor informații.
Cookie-urile noastre nu sunt folosite pentru a reține informații cu caracter personal precum nume, prenume, e-mail sau detalii bancare, ci pentru a monitoriza activitatea și acțiunile realizate pe paginile accesate în vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor și în scop de marketing.

Cookie-uri esențiale pentru website
Aceste cookie-uri sunt absolut necesare pentru a vă furniza serviciile disponibile în cadrul site-ului, dar și pentru acces la secțiuni protejate. Acestea din urmă se generează după autentificare, pentru verificarea expirării sesiunii.
Aceste cookie-uri sunt strict necesare pentru funcționalitatea site-ului și rularea corectă a platformei web.
Cookie-urile pot fi blocate sau șterse prin modificarea setărilor browser-ului.

Cookie-uri folosite pentru performanță
Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performanțele site-ului stickario.ro, să analizăm maniera în care site-ul funcționează și bineînțeles să identificăm erorile potențiale care pot exista.
Cookie-uri pentru analiză și personalizare
Cookie-urile care colectează informații de acest tip sunt folosite cu scopul de a ne ajuta să înțelegem cum este folosit site-ul sau cât de eficiente sunt companiile noastre de marketing. De asemenea, ne ajută să personalizăm complet website-ul, în vederea îmbunătățirii experienței de utilizare a site-ului.

Cookie-uri pentru promovare și targeting
Le folosim pentru a face mesajele de promovare mai relevante, ținând cont de interesele pe care le aveți. De asemenea, aceste cookie-uri îndeplinesc și alte funcții, precum revenirea apariției anunțurilor în mod continuu, asigurarea livrării lor optime din punct de vedere al afișării și în unele cazuri selecția anunțurilor pe baza intereselor pe care le manifestați.

Gestionarea cookie-urilor
Aveți dreptul de a decide dacă acceptați sau respingeți cookie-urile!
Puteți seta și personaliza opțiunile browser-ului pentru a accepta sau refuza cookie-urile. Dacă veți alege să respingeți cookie-urile, veți putea continua să folosiți site-ul nostru, însă accesul la anumite funcționalități și zone securizate poate fi astfel restricționat.
Majoritatea rețelelor de promovare vă pun la dispoziție o modalitate de a vă dezabona de la anunțurile de promovare bazate pe interese specifice.
Puteți alege să renunțați ca identificatorii de promovare pentru dispozitive mobile să fie folosiți de asemenea pentru anunțurile de promovare bazate pe interese specifice. Va trebui să accesați setările dispozitivului mobil și să urmați instrucțiunile cele mai recente în acest sens. Dacă veți alege să renunțați, vom elimina toate datele colectate despre dumneavoastră și nu vom mai colecta ulterior date suplimentare. Identificatorul aleator desemnat dumneavoastră (de către noi sau terțe părți) va fi de asemenea eliminat. Acest lucru înseamnă că, dacă la o dată ulterioară, decideți să acceptați din nou condițiile, nu

 vom mai putea continua urmărirea și monitorizarea folosind același identificator ca și înainte, întrucât veți fi considerat un utilizator nou al sistemului din toate punctele de vedere.
Tratăm cu seriozitate protecția datelor cu caracter personal și căutăm în mod constant să ne îmbunătățim manierele în care le putem proteja, ținându-ne la curent cu orice modificări cu privire la monitorizarea, urmărirea și utilizarea acestora.